Aktywny Portfel Funduszy w MultiBanku

Aktywny Portfel Funduszy w MultiBanku

Giełdowe dołki to okazja na udane zakupy i zyski. Skuteczne inwestowanie niezależnie od koniunktury wymaga jednak wiedzy i jest czasochłonne. Alternatywą dla samodzielnego zarządzania oszczędnościami może być Aktywny Portfel Funduszy. Produkt zarezerwowany do tej pory dla wąskiego grona najbogatszych Polaków, od 8 kwietnia dostępny będzie również w ofercie MultiBanku.

Środki trafiające do Aktywnego Portfela Funduszy są zarządzane przez ekspertów BRE Wealth Management S.A. przy współpracy z AXA Życie TU S.A. Ich celem jest maksymalizacja zysków w czasie hossy oraz minimalizowanie ryzyka w okresach bessy. W zależności od koniunktury środki przenoszone są do najefektywniejszych w danym momencie instrumentów takich jak: fundusze akcyjne, papiery dłużne i obligacje z uwzględnieniem stopy zwrotu i ryzyka. To istotna przewaga nad ogólnodostępnymi produktami dla inwestorów.

Zachowania inwestycyjne części graczy giełdowych odbiegają od zalecanych praktyk. Klienci korzystający z usług różnych TFI często kupują drogo na tzw. „górce” i sprzedają tanio w „dołku” – faktycznie realizując w ten sposób stratę.mówi Daniel Wrzesiński, manager Centrum Oszczędzania MultiBankuW przypadku Aktywnego Portfela Funduszy to specjaliści zajmują się środkami Klienta podejmując decyzje związane z nabyciem i sprzedażą udziałów w celu maksymalnego wykorzystania potencjału wzrostu – wyjaśnia Wrzesiński.

Usługi wealth management, czyli kompleksowe zarządzanie majątkiem, dostępne są dla najzamożniejszych Klientów bankowości prywatnej. Dzięki współpracy podmiotów działających w Grupie BRE Banku SA i AXA Życie TU S.A. udało się przygotować dla Klientów MultiBanku nową ofertę inwestycyjną, wywodzącą się z palety usług private banking.

Świadome inwestowanie to pełnoetatowe zajęcie wymagające odpowiedniego kapitału, doświadczenia, czasu, zaangażowania i specjalistycznej wiedzy, których, z powodu natłoku codziennych obowiązków, może brakować indywidualnym inwestorom. Dlatego jesteśmy przekonani, że sprawdzone rozwiązania wybierane przez klientów bankowości prywatnej BRE Banku SA znajdą uznanie wśród naszych Klientówdodaje Wrzesiński.

Informacje dodatkowe:

Parametry produktu:

Forma produktu: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywny Portfel Funduszy
Forma inwestycji: certyfikat ubezpieczeniowy (ubezpieczenie na życie)
Suma ubezpieczenia: wartość inwestycji + 100 PLN
Czas trwania: bezterminowo, oferta stała
Opłaty likwidacyjne: do 4 roku inwestycji
Podatek od zysków kapitałowych: parasol podatkowy w ramach różnych TFI
Waluta inwestycji: PLN
Ubezpieczyciel: AXA Życie TU S.A.
Podmiot zarządzający: BRE Wealth Management
Minimalna kwota inwestycji: 20 tys. PLN
Opłata za nabycie: brak
Wynagrodzenie za zarządzanie: 1,9% p.a. pobierane poprzez umorzenie jednostek
Wynagrodzenie za zarządzanie – Asset Management: 1% p.a. pobierane z aktywów funduszu
Produkt dostępny w Centrach Usług Finansowych.

Filozofia zarządzania BRE Wealth Management S.A:

W strategii inwestycyjnej liczy się tzw. wynik „absolutny”, na który składają się dwa cele:

1) pokonanie benchmarków (konkurencji) w okresach hossy,
2) ochrona kapitału w okresach bessy – inwestycje w obligacje i papiery dłużne

Z racji swojej konstrukcji tradycyjne fundusze akcji, nawet w okresie bessy zachowują duże zaangażowanie w akcje (minimalna alokacja wynosi zazwyczaj ok. 60-70%). W przypadku AFP minimalne zaangażowanie środków w akcje wynosi 0%.

BRE Wealth Management S.A.

Spółka rozpoczęła działalność 1 stycznia 2007 roku w oparciu o licencję domu maklerskiego przyznaną w listopadzie 2000 roku przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (wówczas pod nazwą BRE Asset Management S.A.). BRE Wealth Management wchodzi w skład Grupy BRE Banku i jest integralną częścią obszaru bankowości prywatnej BRE Banku S.A. Spółka zarządza aktywami klientów prywatnych i firm. Na koniec lutego 2009 r. wartość zarządzanych aktywów wynosiła 850 mln zł

Wiedza, znajomość rynku kapitałowego oraz bliska współpraca z innymi podmiotami Grupy BRE Banku pozwalają spółce oferować Klientom w pełni zindywidualizowany pakiet usług oraz bardzo atrakcyjne warunki współpracy.

Partner ubezpieczeniowy

Produkt powstał we współpracy z renomowanym partnerem – AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., wchodzącym w skład Grupy AXA – jednej z największych grup finansowych świata. AXA zapewnia bezpieczeństwo finansowe 65 milionom Klientów na świecie, zarządzając aktywami o łącznej kwocie blisko 1 biliona euro.