Giełda dla ostrożnych inwestorów

Giełda dla ostrożnych inwestorów

Lokata Inwestycyjna Profit to sposób na wykorzystanie oczekiwanego odbicia na warszawskim parkiecie, przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału. Subskrypcja nowego produktu w MultiBanku potrwa do 27.04.2009 r.

Strategia inwestycyjna zakłada umiarkowany wzrost wartości kontraktów terminowych na indeks WIG20 w perspektywie najbliższych 9 miesięcy. Instrument bazowy został dobrany precyzyjnie do momentu zakończenia inwestycji.

– Według analiz Domu Inwestycyjnego BRE Banku, jeszcze w pierwszym półroczu 2009 roku WIG20 ma szanse wzrosnąć powyżej 2000 punktów mówi Magdalena Wójcik, odpowiedzialna za produkty strukturyzowane w MultiBanku – Na zakończenie proponowanej przez nas inwestycji wartość kontraktów terminowych na WIG20 może dodatkowo wzrosnąć ze względu na tzw. efekt stycznia – ożywienie na giełdzie papierów wartościowych obserwowane zazwyczaj na początku roku – dodaje.

Wartość aktywa bazowego jest obserwowana w dniu startu lokaty (28.04.2009) i na jej zakończenie w dniu 25.01.2010.

Lokata generuje zysk, jeśli wzrost wartości kontraktów terminowych na indeks WIG20 znajdzie się w przedziale (0%; 2X), gdzie X oznacza maksymalny zysk z inwestycji. W pozostałych przypadkach, na koniec inwestycji, Klient otrzymuje zwrot 100% zainwestowanych środków.

Maksymalny zysk z inwestycji za okres trwania lokaty wyniesie nie mniej niż 13%. Ostateczna wartość zostanie podana w dniu otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z dnia 14.04.2009 r. wyniosłaby 15%, czyli 20% w skali roku.

Informacje dodatkowe:

Nazwa produktu: Lokata Inwestycyjna Profit
Okres subskrypcji: 15 – 27.04.2009 r.
Okres inwestycji: 9 miesięcy
Minimalna kwota inwestycji: 5 tys. PLN
Instrument bazowy: Kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia.