Marka Banku Millennium jedną z najsilniejszych w sektorze bankowym

Marka Banku Millennium jedną z najsilniejszych w sektorze bankowym

Marka Millennium jest jedną z najbardziej znanych i preferowanych przez Klientów marek bankowych w Polsce według badań MillwardBrown SMG/KRC.

W roku 2008 firma MillwarBrown SMG/KRC prowadziła ogólnopolskie badania syndykatowe na temat klientów banków w Polsce. Badanie objęło 4007 kobiet i mężczyzn w wieku 25-55 lat. Podobne analizy były także przygotowywane w latach ubiegłych.

Wyniki zebrane podczas wywiadów bezpośrednich wskazują jednoznacznie, że marka Banku Millennium jest jedną z najlepiej rozpoznawanych marek bankowych na rynku. Badanie wykazało również, że Bank Millennium zajmuje trzecie miejsce wśród marek posiadających umiejętność budowania relacji z potencjalnymi Klientami, od poznania marki po jej akceptację i preferencję – 16% ankietowanych rozważa poważnie skorzystanie z oferty Banku. Umiejętność ta pokazuje, że Bank Millennium jest marką silną i perspektywiczną.

Millennium zajmuje drugie miejsce wśród marek wymienianych przez osoby zamierzające otworzyć rachunek w nowym banku. Jest to niezwykle istotny wynik w dobie silnej konkurencji na rynku. Banki starają się zaistnieć w świadomości klientów i znaleźć się na krótkiej liście marek branych pod uwagę na pierwszym etapie selekcji.

Od roku 2007 sukcesywnie rośnie poziom spontanicznej znajomości marki Millennium wśród ankietowanych. Pod koniec 2008 roku wynosił on 37%, co daje Bankowi Millennium czwarte miejsce na rynku. Poziom wspomaganej świadomości marki wynosi 86%, plasując Millennium w pierwszej piątce najbardziej znanych marek bankowych ze świadomością przekraczającą 80%.