Nowe fundusze w Centrum Oszczędzania MultiBanku

Nowe fundusze w Centrum Oszczędzania MultiBanku

W ślad za wzrostem indeksu WIG rośnie popularność funduszy akcyjnych. Chociaż cały sektor FI nadal walczy z dekoniunkturą, instrumenty o profilu agresywnym cieszą się rosnącym zainteresowaniem. W zakupie jednostek funduszy może pomóc Centrum Oszczędzania – internetowa platforma inwestycyjna MultiBanku skupiająca już ponad 250 FI.

Chociaż saldo sprzedaży i umorzeń we wszystkich FI w marcu 2009 r. było nadal ujemne (portal AnalizyOnline.pl podaje, że wyniosło  – 0,62 mld PLN) to jednak  dwa spośród 10 monitorowanych przez portal segmentów funduszy – nieruchomości i akcji – odnotowały w marcu dodatnie saldo przepływów finansowych. Tylko instrumenty akcyjne pozyskały w ostatnim miesiącu ok. 130 mln PLN netto. Był to drugi najlepszy od 12 miesięcy wynik sprzedaży.

Rynek funduszy inwestycyjnych od ponad roku znajduje się w odwrocie. Obserwowane ostatnio ożywienie na rynku kapitałowym daje jednak nadzieję, że nadchodzące kwartały przyniosą zmianę nastrojów. – mówi Daniel Wrzesiński, Menadżer Centrum Oszczędzania w MultiBanku – Wykorzystujemy więc ten trudniejszy okres do systematycznego poszerzania oferty produktowej tak, aby jak najlepiej przygotować się do momentu, w którym na giełdy powróci trend wzrostowy – dodaje.

Inwestorzy, którzy oczekują poprawy koniunktury na rynkach finansowych, ale wolą lokować środki za pośrednictwem TFI, mogą skorzystać z Centrum Oszczędzania – platformy inwestycyjnej MultiBanku, która 20 kwietnia 2009 r. wzbogaciła się o 7 kolejnych funduszy. Za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mogą bez wychodzenia z domu i bez opłat manipulacyjnych lokować środki w ponad 250 funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez 14 TFI.

Nowe fundusze w ofercie:

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa FIO
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji SFIO
PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy:
PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Papierów Dłużnych Plus
PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Zrównoważony Plus
PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Akcji Plus

Minimalna kwota inwestycji: 100 PLN