Procenty dla znajomych

Procenty dla znajomych

Klienci MultiBanku, którzy do 30 kwietnia 2009 roku polecą swój bank znajomym, będą mogli skorzystać z 3-miesięcznej lokaty terminowej „Zysk godny polecenia” z oprocentowaniem 6,25%.

By skorzystać z oferty wystarczy złożyć wniosek o otwarcie dowolnego rachunku w MultiBanku (MultiKonto ja, my, jestem lub Aquarius) podając 10 ostatnich cyfr numeru konta osoby polecającej. Lokata jest zakładana na podstawie wniosku zamieszczonego w formie komunikatu do rachunku w systemie transakcyjnym. Zaproszenie do skorzystania z promocji otrzymuje zarówno osoba polecająca jak i polecona, po pełnej aktywacji rachunku.

Informacje dodatkowe:

Parametry produktu:

– Lokata 3-miesięczna, nieodnawialna
– Oprocentowanie: 6,25%
– Kwota minimalna: 30 000 PLN
– Kwota maksymalna: 100 000 PLN

Lokatę można założyć przez Internet lub w dowolnym Centrum Usług Finansowych MultiBanku.

Każdy Klient MultiBanku może założyć jedną lokatę promocyjną bez względu na liczbę poleceń. Maksymalną wartość depozytu dla osoby polecającej ustala się z chwilą założenia lokaty przez pierwszą osobę poleconą.