Relacje Inwestorskie Banku Millennium wśród najlepszych w Europie

Relacje Inwestorskie Banku Millennium wśród najlepszych w Europie

Relacje Inwestorskie Banku Millennium znalazły się w czołówce rankingu „2009 Europe’s Best Investor Relations”. Zestawienie zostało przygotowane przez „Institutional Investor” – prestiżowy magazyn dla finansistów.

Wśród polskich firm Bank Millennium zajął czwartą pozycję (za BRE Bankiem, Telekomunikacją Polską i BZ WBK), natomiast Artur Kulesza – Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami Banku Millennium, znalazł się wśród najlepszych managerów ds. IR w Europie, zajmując trzecią pozycję w kategorii „Banki”. Pierwsze i drugie miejsce zajęli odpowiednio: Angel Santodomingo (Banco Santander) i Andrea Tamagini (Intesa Sanpaolo).

Tak wysoka pozycja w rankingu ogromnie nas cieszy, bo jest dowodem uznania dla jakości naszej pracy wykonywanej obecnie w trudnych warunkach zewnętrznych, szczególnie dla sektora finansowego – powiedział Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami Banku Millennium.

Relacje Inwestorskie są istotnym elementem ładu korporacyjnego naszej firmy, a wysoka jakość przekazywanej informacji, bieżący kontakt z uczestnikami rynku i ciągłe budowanie zaufania są jego nieodzownymi cechami – powiedział Fernando Bicho, Członek Zarządu Banku Millennium.

Tegoroczną, drugą już edycję międzynarodowego badania „Europe’s Best Investor Relations”, przeprowadzono wśród 430 managerów zarządzających portfelami z 275 firm oraz wśród 820 analityków z ponad 125 firm maklerskich.