Wulkan Zysków w MultiBanku

Wulkan Zysków w MultiBanku

Surowce i rośliny przemysłowe w koszyku oraz 3-miesięczna, promocyjna lokata terminowa z oprocentowaniem 7,0% w skali roku w pakiecie – to parametry nowego produktu strukturyzowanego w ofercie MultiBanku. Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Wulkan Zysków potrwa do 15 czerwca 2009 r.

Aktywem bazowym lokaty jest koszyk indeksów:
– S&P GSCI Industrial Metals Index Excess Return – Bloomberg SPGCINP Index
– S&P GSCI Agriculture Index Excess Return – Bloomberg SPGCAGP Index

Skupiają one zmiany cen metali przemysłowych (głównie miedź i aluminium) oraz towarów spożywczych i roślin przemysłowych (kukurydza, pszenica, soja, cukier, kakao, bawełna czy kawa). Po znacznych spadkach wycen (na przełomie 2008/2009) związanych z pogorszeniem sytuacji gospodarczej oba indeksy odrabiają straty, a ich wycena ponownie wzrasta.

– W końcówce 2008 roku, rynek roślin i materiałów przemysłowych został mocno przeceniony. Wyceny obu indeksów spadły poniżej swojego średniego poziomu. – mówi Daniel Wrzesiński, Menadżer Centrum Oszczędzania w MultiBanku Od początku roku obserwujemy jednak trend wzrostowy – oba indeksy odrabiają straty. Wchodząc w inwestycję na tzw. „dołku” zwiększamy prawdopodobieństwo wypracowania ponadprzeciętnego zysku w przyszłości. dodaje.

Inwestycja potrwa 18 miesięcy. Klienci, którzy skorzystają z produktu będą mogli dodatkowo ulokować środki na promocyjnej, 3-miesięcznej lokacie terminowej z oprocentowaniem 7,0% (nawet do wysokości 300% środków ulokowanych na lokacie inwestycyjnej).

Produkt daje 100% ochronę kapitału na koniec inwestycji.

Informacje dodatkowe:

Nazwa produktu: Lokata Inwestycyjna „Wulkan Zysków”
Okres subskrypcji: 28.05. – 15.06.2009 r.
Okres inwestycji: 18 miesięcy
Minimalna kwota inwestycji: 3 tys. PLN
Instrument bazowy: Koszyk indeksów
– S&P GSCI Industrial Metals Index Excess Return – Bloomberg SPGCINP Index
– S&P GSCI Agriculture Index Excess Return – Bloomberg SPGCAGP Index

Termminowa lokata promocyjna:
– 3- miesięczna, nieodnawialna, oprocentowanie stałe: 7,0%
– kwota maksymalna: równowartość 300% wartości środków ulokowanych na Lokacie Inwestycyjnej Wulkan Zysków

Strategia inwestycyjna:

Lokata Inwestycyjna „Wulkan Zysków” zarabia na wzroście indeksów S&P GSCI AGRICULTURE INDEX Excess Return oraz S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX Excess Return w perspektywie 18 miesięcy. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone 2 obserwacje aktywa bazowego: w dniu rozpoczęcia inwestycji (16.06.2009 r.) w celu ustalenia wartości początkowej indeksów oraz na dwa dni przed zakończeniem inwestycji (14.12.2010 r.) w celu poznania ich wartości końcowej. Obliczona na podstawie tych obserwacji 18-miesięczna stopa zwrotu z obu indeksów będzie stanowiła podstawę do określenia wysokości oprocentowania lokaty. Strategia inwestycyjna zakłada 3 scenariusze inwestycyjne:

1. Wartość obu indeksów wzrośnie o min. 30% – w takim wypadku, według danych rynkowych z dnia 22.05.2009 r., zysk z inwestycji wyniósłby 25% w skali inwestycji, czyli 16,65% p.a. Ostateczna wysokość kuponu dla tego przypadku zostanie określona po zakończeniu subskrypcji (w dniu 16.06.2009) r. i nie będzie niższa niż 15% w skali inwestycji.

2. Wartość obu indeksów wzrośnie o min. 20% – w takim wypadku zysk z inwestycji wyniesie 15% w skali inwestycji, czyli 10,00% p.a.

3. Wartość obu indeksów wzrośnie o min. 10% – w takim wypadku zysk z inwestycji wyniesie 10% w skali inwestycji, czyli 6,66% p.a.

W innych przypadkach produkt daje 100% ochronę kapitału na koniec inwestycji.